top of page

algemene voorwaarden & privacyverklaring

Algemene voorwaarden "Uitgerust de dag in"

 

De informatie en diensten aangeboden door kinderslaapcoaches van "Uitgerust de dag in" (hierna: kinderslaapcoach) zijn bedoeld voor educatieve doeleinden.  Ze zijn niet medisch van aard voor een individueel probleem en geen vervanging voor een medisch of ander professioneel advies van een gekwalificeerd medisch specialist. Informatie en diensten zijn ook niet gericht op het stellen van een medische diagnose of behandeling. 

 

Bij het akkoord gaan met de opdracht ga je er tevens mee akkoord dat je de medische conditie van je kind kenbaar maakt. 

Het is je eigen verantwoordelijkheid om bij de zorgverlener alle onderliggende medische aandoeningen uit te sluiten die slaapproblemen kunnen veroorzaken (inclusief, maar niet beperkt tot slaapapneu, oorontstekingen, allergieën, astma). Dit om ervoor te zorgen dat de zorgverlener heeft vastgesteld dat je kind gezond is, voldoende op gewicht is en groeit en dat het gepast is om het slaapplan uit te voeren. Je stemt ermee in om de kinderslaapcoach op de hoogte te stellen van eventuele medische veranderingen tijdens de slaaptraining, aangezien de slaaptraining niet mag worden uitgevoerd tenzij het kind een gezonde diagnose heeft van de zorgverlener. 

 

Alle informatie en diensten worden gegeven met de beste intentie en met de kennis die de kinderslaapcoach heeft. De kinderslaapcoach is niet aansprakelijk voor onjuiste (of onvolledige) of verkeerd geïnterpreteerde informatie van deze informatie of diensten. 

De kinderslaapcoach zal in alle redelijkheid inspanningen leveren om actuele en nauwkeurige informatie op te nemen in consulten, of voor de volledigheid van de verstrekte informatie. Deze raadpleging kan verwijzingen bevatten naar andere materialen en bronnen, maar de kinderslaapcoach is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere verwijzingen en is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van die inhoud. Alle verwijzingen die door de kinderslaapcoach wordt verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. 

 

De informatie en diensten zijn alleen bedoeld voor de specifieke opdrachtgever en is alleen voor eigen gebruik. De informatie en diensten mogen niet worden gedeeld met andere partijen of personen. Alle rechten van het intellectueel eigendom van "Uitgerust de dag in" zijn beschermd.

 

Het slaapplan bevat aanbevelingen en daarmee beoogde verbeteringen in het slaapgedrag van je kind. Het blijft echter je eigen beslissing om deze aanbevelingen toe te passen. Een consistente en volledige benadering geeft het beste resultaat voor een verbetering van de slaap van je kind.

 

Betaling

 • Het slaapplan wordt geschreven nadat de betaling is voldaan.

 • Het annuleren van de opdracht kan tot 48 uur voorafgaand aan de intake.

 • Er vindt geen restitutie plaats van de betaling zodra het slaapplan is toegestuurd.

 • Wanneer de slaaptraining is afgerond (na ca 2 weken), wordt geen restitutie gegeven van een bedrag wanneer niet alle tijd, emails of video calls zijn benut.

 

Uitvoering opdracht / overeenkomst

 • Wanneer je akkoord gaat met de opdracht, ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Deze worden je bij de bevestiging van het traject kenbaar gemaakt.

 • Na afloop van het eerste video consult ontvang je binnen 72 uur een persoonlijk slaapplan via email, tenzij anders overeengekomen. 

 • Na de intake start je binnen 1 week met de slaaptraining. Daarna kan de beschikbaarheid van de ondersteuning niet gegarandeerd worden en wordt er €50,- in rekening gebracht voor eventuele wijzigingen die nodig zijn in het slaapplan. 

 • Tussentijds pauzeren van de training kan alleen in overleg, eventueel kan later de slaaptraining hervat worden. Alleen met een geldige reden zoals ziekte of overmacht kan de training gepauzeerd worden.

 • Zowel de kinderslaapcoach als de opdrachtgever kunnen te allen tijde de opdracht/overeenkomst beëindigen. Er zal geen (gedeeltelijke) restitutie van de betaling plaatsvinden. De kinderslaapcoach behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen als de je één van de voorwaarden van deze overeenkomst verbreekt.  

Betrokkenheid ouders. 

 • Je begrijpt dat je toewijding aan dit proces absoluut noodzakelijk is om verbetering met betrekking tot de slaap van je kind te kunnen bereiken. 

 • Je neemt kennis van het huidige advies van het “Nederlands Centrum Jeugdgezondheid” (NJC) inzake veilig slapen. (https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/preventie-wiegendood)

 • Je begrijpt dat de kinderslaapcoach updates van jou aanmoedigt en dit aanjaagt, en dat het jouw verantwoordelijkheid is om te corresponderen.

 • Je belooft eventuele zorgen, twijfels of verwarring met betrekking tot het slaapplan dat met de kinderslaapcoach is opgesteld zo spoedig naar voren te brengen, zodat de jij en de kinderslaapcoach deze constructief kunnen aanpakken en samenwerken om de doelen te bereiken. 

 • Je begrijpt dat de kinderslaapcoach over het algemeen beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen op werkdagen tijdens kantooruren en indien nodig op zaterdag en dat correspondentie die ’s nachts, op feestdagen en in het weekend wordt ontvangen, over het algemeen de volgende werkdag wordt beantwoord. 

Privacyverklaring "Uitgerust de dag in"

 

Waarom deze verklaring

Privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens vinden wij belangrijk. In deze privacyverklaring staat hoe wordt omgegaan met de privacy en persoonsgegevens van de bezoekers van www.uitgerustdedagin.nl (hierna: de website). Ook vind je hier hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. De website is onderdeel van de onderneming Slaapcoach Consultancy met KvK-nummer 90140540. De privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten vanuit de onderneming.

De privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 23 mei 2023.

 

Doel en verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door een (informatie) aanvraag te doen of door gebruik te maken van onze diensten. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening en wij verzamelen alleen die gegevens die we in dat verband nodig of nuttig achten.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken;

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Bankrekeningnummer

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Afhandeling van jouw betaling

 • Verzenden van de nieuwsbrief

 • Te communiceren via bellen, mailen of WhatsApp / sms indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om diensten bij jou af te leveren

 • Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Webhosting en email

Deze website wordt gehost bij Hostnet. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze website beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot deze gegevens om de website (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden bovendien regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen op het moment dat je de website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

 • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) onze website. Wij kunnen daardoor de website zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 • Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren. We maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics websitestatistieken.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Website en diensten van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die met deze website zijn verbonden. Denk aan diensten van bedrijven als Hostnet (de webhosting en e-mail). Wij hebben geen inzicht in en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden. Neem voor de zekerheid daarom ook een kijkje bij het privacy beleid op deze websites van derden, omdat deze websites wellicht op een andere manier omgaan met persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot de wijze waarop deze persoonsgegevens op websites van derden worden verzameld en beschermd.

Bescherming

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uitgerustdedagin.nl.

 

Verzoek tot inzien gegevens, aanpassen of verwijderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen door te mailen naar info@uitgerustdedagin.nl. Je krijgt dan zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 4 weken, reactie op je verzoek.

bottom of page